Etiket - kaliteli kumaş

Sağlıklı Tekstil Ürünlerinin Özellikleri

Dünyada hızla yayılan sağlıklı yaşam eğilimi, ülkemizin lokomotif sektörlerinden tekstil sektörünü de etkiledi. Tekstil ve hazır giyim, sanayileşme sürecinin önemli yapı taşını oluşturan ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına ciddi katkılar sağlayan emek yoğun sektörlerin başında gelmektedir. Dünyada rekabetin en yoğun yaşandığı bu sektörde, kotaların kalkmasıyla hem arz hem de talep yönünde rekabet daha da keskin hale gelmiştir. Bu çerçevede tekstil ve hazır giyimde markalaşma büyük önem arz etmeye başlamış, nitekim sektörün güç kaybetmesi sonucunda bazı ülkelerin markalaşmaya yöneldikleri görülmüştür.BAMBU  İPLİĞİNDEN ORGANİK...